<noframes id="vlh7v">

  <noframes id="vlh7v"><big id="vlh7v"></big>
  <track id="vlh7v"></track>
  <big id="vlh7v"><progress id="vlh7v"><em id="vlh7v"></em></progress></big>

   <ol id="vlh7v"><form id="vlh7v"></form></ol>

       <address id="vlh7v"><track id="vlh7v"><progress id="vlh7v"></progress></track></address>

       <ol id="vlh7v"></ol>

       六角薄螺母

       六角薄螺母 GB6173

       對應標準 : GB /T6173-2015 六角薄螺母 細牙
       產品詳情

       可按需求定制

       對應標準數據參考
       GB /T6173-2015 六角薄螺母 細牙
       Hexagon Thin Nuts-Fine Pitch Thread
       GB /T6173-2015 六角薄螺母 細牙

       尺寸單位: 毫米(mm)
       螺紋規格
       D
       M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36
       P 螺距
       da 最大值
       最小值
       dw 最小值
       e 最小值
       m 最大值
       最小值
       mw 最小值
       s 最大值=公稱
       最小值
       千件重(鋼制)≈kg  
       1 1 1.5 1.5 1.5 2 2 3
       8.75 10.80 13.00 17.30 21.60 25.90 32.40 38.90
       8.00 10.00 12.00 16.00 20.00 24.00 30.00 36.00
       11.63 14.63 16.63 22.49 27.70 33.25 42.75 51.11
       14.38 17.77 20.03 26.75 32.95 39.55 50.85 60.79
       4 5 6 8 10 12 15 18
       3.7 4.7 5.7 7.42 9.1 10.9 13.9 16.9
       2.96 3.76 4.56 5.94 7.28 8.72 11.12 13.52
       13 16 18 24 30 36 46 55
       12.73 15.73 17.73 23.67 29.16 35 45 53.8
       2.67 5.03 7.39 16.74 30.07 52.30 112.7 197.6
       螺紋規格
       D
       M42 M48 M56 M64 (M10) (M12) (M14) (M18)
       P 螺距
       da 最大值
       最小值
       dw 最小值
       e 最小值
       m 最大值
       最小值
       mw 最小值
       s 最大值=公稱
       最小值
       千件重(鋼制)≈kg  
       3 3 4 4 1.25 1.25 1.5 1.5
       45.40 51.80 60.50 69.10 10.80 13.00 15.10 19.50
       42.00 48.00 56.00 64.00 10.00 12.00 14.00 18.00
       59.95 69.45 78.66 88.16 14.63 16.63 19.64 24.85
       71.3 82.6 93.56 104.86 17.77 20.03 23.36 29.56
       21 24 28 32 5 6 7 9
       19.7 22.7 26.7 30.4 4.7 5.7 6.42 8.42
       15.76 18.16 21.36 24.32 3.76 4.56 5.14 6.74
       65 75 85 95 16 18 21 27
       63.1 73.1 82.8 92.8 15.73 17.73 20.67 26.16
       315.8 492.9 722.2 997.7 5.12 7.26 11.15 22.46
       螺紋規格
       D
       (M20) (M22) (M27) (M33) (M39) (M45) (M52) (M60)
       P 螺距
       da 最大值
       最小值
       dw 最小值
       e 最小值
       m 最大值
       最小值
       mw 最小值
       s 最大值=公稱
       最小值
       千件重(鋼制)≈kg  
       2 1.5 2 2 3 3 4 4
       21.60 23.70 29.10 35.60 42.10 48.60 56.20 64.80
       20.00 22.00 27.00 33.00 39.00 45.00 52.00 60.00
       27.70 31.35 38.00 46.55 55.86 64.70 74.20 83.41
       32.95 37.29 45.2 55.37 66.44 76.95 88.25 99.21
       10 11 13.5 16.5 19.5 22.5 26 30
       9.1 9.9 12.4 15.4 18.2 21.2 24.7 28.7
       7.28 7.92 9.92 12.32 14.56 16.96 19.76 22.96
       30 34 41 50 60 70 80 90
       29.16 33 40 49 58.8 68.1 78.1 87.8
       30.75 43.21 78.67 145.3 255.6 397.8 609.2 857.3
       欧美黄色片

        <noframes id="vlh7v">

        <noframes id="vlh7v"><big id="vlh7v"></big>
        <track id="vlh7v"></track>
        <big id="vlh7v"><progress id="vlh7v"><em id="vlh7v"></em></progress></big>

         <ol id="vlh7v"><form id="vlh7v"></form></ol>

             <address id="vlh7v"><track id="vlh7v"><progress id="vlh7v"></progress></track></address>

             <ol id="vlh7v"></ol>